top of page
500x500.jpg

Lapse laagrisse registreerimine ja osalustasu

 1. Saada meile laagrilapse registreerimisvorm
  Täida hoolikalt registreerimisvormi ankeet, veendudes, et kõik lahtrid saavad täidetud. 

   

 2. Tee broneerimistasu ülekanne
  Ettevõte: TÄHEMAA OÜ
  Arveldusarve nr: EE342200221058152200
  Broneerimistasu summa: 50€
  Selgitus: lapse nimi ja laagrivahetus 

   

 3. Oota broneeringu kinnitust, ülejäänud osalustasu arvet
  Broneerimistasu laekumine korraldajale kinnitab ja tagab lapsele laagrikoha. Ülejäänud laagri osalustasu arve summas 180€ esitame teile 5 tööpäeva jooksul peale broneerimistasu laekumist ning palume selle tasuda 30 päeva jooksul. Arve saadame e-kirja teel teie poolt nimetatud meiliaadressile. Tasumisel palume kindlasti märkida selgitusse arve number, laagrivahetus ning lapse ees- ja perenimi.

Osalustasu tagastamine  

 1. Lapse tervislikel põhjustel: arstitõendi alusel tagastame 90% laagri maksumusest. 

 2. Laagrikoha tühistamine lapsevanema poolt min 1 kuu enne laagrivahetuse toimumist: tagastame 100€ laagri kogumaksumusest. 

 3. Laagrikoha tühistamine lapsevanema poolt vähem kui kuu aega enne laagrivahetuse toimumist: osavõtutasu ei tagastata.

 4. Laager ei toimu riigi eriolukorrast tulenevalt: tagastame osavõtutasu 210€ ulatuses. 

 5. Laps lahkub ootamatu haigestumise tõttu laagrist enne selle ametlikku lõppu: tagastame 50% kasutamata jäänud laagripäevade maksumusest (palume lapsevanemal esitada avaldus ja arstitõend). 

 6. Laps lahkub laagrist laagri eeskirjade rikkumise tõttu või muul põhjusel/lapsevanema soovil: osavõtutasu ei tagastata.

  Küsimuste korral pöördu: ktruuleht@hotmail.com 

bottom of page